Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Spartakiady osób niepełnosprawnych

 

0002Z inicjatywy obecnego Prezesa Stowarzyszenia   Ewy Cierniak –Lambert  w 2003 roku zorganizowano  I  Integracyjną Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych . Bodźcem był fakt ,że w tym właśnie roku obchodzono  Rok Osób Niepełnosprawnych .

Spartakiada odbyła się 15 czerwca w parku Gnojniku. Współorganizatorem było Centrum Kultury w Gnojniku. Udział brały  dzieci niepełnosprawne z terenu południowych gmin powiatu brzeskiego  oraz liczna grupa ich rówieśników z Gnojnika. .Przybyli licznie zaproszeni goście m.in.  senator RP Mieczysław Mietła, wice marszałek  województwa małopolskiego Andrzej Sasuła, starosta brzeski  , przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego ,wójtowie  gminy Gnojnik i Iwkowa 

Rozegrano symboliczne konkurencje sportowe, były liczne zabawy oraz występy zespołu Szkraby działającego przy Szkole Podstawowej w Gnojniku. Spartakiadę uświetnił występ grupy teatralnej działającej przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tarnowie prezentującej spektakl „Blaszany kubek”.

Od tej pory Spartakiady organizowane są co roku. Na obiekty sportowe w Gnojniku w  miesiącu czerwcu lub lipcu  zjeżdżają osoby niepełnosprawne z różnych miejscowości niemal całego  województwa małopolskiego  aby uczestniczyć  w sportowej rywalizacji . Zapraszani są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej , Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Środowiskowego Domu Samopomocy. Sportowym wzmaganiom kibicują mieszkańcy Gnojnika i licznie przybywająca młodzież szkolna.

Od 2005 roku współorganizatorem spartakiad jest  utworzony przez Stowarzyszenie  „ Pomocna Dłoń „Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej 

OD 2005 roku Stowarzyszenie przy organizacji Spartakiad korzysta z dofinansowania z PFRON .

Spartakiady odbywają się cyklicznie . Co roku w połowie czerwca  , na obiektach sportowych w Gnojniku   spotykają się osoby niepełnosprawne  nie tylko z powiatu brzeskiego. Zapraszamy uczestników z zaprzyjaźnionych WZT  z kilku powiatów województwa małopolskiego. Należy podkreślić   niemały  wkład sponsorów , zaangażowanie pracowników  WTZ Zawada Uszewska w sprawnej organizacji i przebiegu Spartakiad. W 2012 roku odbyła się jubileuszowa X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Na Spartakiady zapraszamy wielu gości. Zawsze uczestniczą przedstawiciele Starostowie Brzescy, Władze Gminne- wójtowie, oraz  Dyrektor PCPR w Brzesku. Uczestnicy spartakiad każdorazowo  otrzymują wartościowe nagrody rzeczowe i dyplomy oraz medale , puchary. Nagradzane jest też drużynowe uczestnictwo w zawodach. Serwowany jest posiłek i napoje, słodycze. Organizacja kolejnych  spartakiad zajmują się głównie pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Pracownicy WTZ są członkami Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. Zorganizowanie takich imprez wiąże się z potrzebą pozyskiwania odpowiednich środków finansowych. Co roku korzystamy z dofinansowania z PFRON , składając wniosek o dofinansowanie imprezy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Otrzymujemy  dofinansowane do 60% kosztów , pozostałe pieniądze musimy zdobyć sami. Korzystamy niejednokrotnie ze środków ,które Stowarzyszenie uzyskuje z 1% podatku dochodowego.

000100030004000500060007000800090010001100120013001400150016

Więcej informacji na stronie WTZ z Zawady Uszewskiej.