Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Dziennik Polski: Z pomocną dłonią

Pomogli tysiącom ludzi z całej Małopolski - dzieciom, osobom ubogim, ofiarom wypadków drogowych. Są organizatorami wielu imprez charytatywnych, lwią część pozyskiwanych środków przeznaczają na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, są założycielami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. 

Za swoją działalność byli już wielokrotnie wyróżniani przez władze województwa małopolskiego oraz przez wiele instytucji. Mowa o stowarzyszeniu "Pomocna dłoń", które w tym roku obchodzić będzie dziesiąte urodziny.

- Idea utworzenia stowarzyszenia, które zajmowałoby się niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym towarzyszyła mi od lat. Dziesięć lat temu, dzięki wsparciu kilku osób, zdecydowałam ostatecznie o jego założeniu. Kiedy już rozpoczęliśmy działalność okazało się, jak wiele jest grup społecznych, które oczekują na pomoc. Dlatego stopniowo poszerzaliśmy pole działań, staramy się, aby nikt nie wyszedł od nas bez wsparcia - mówi prezes stowarzyszenia, Ewa Cierniak-Lambert.

Najbardziej spektakularną akcją prowadzoną przez "Pomocną dłoń" były tak zwane zielone ochronki. Ich ideą było zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich. Przez siedem lat tą formą pomocy objęto blisko trzy tysiące dzieci z czterech powiatów. Przygotowywano dla nich wycieczki, zajęcia świetlicowe, dzieci miały zapewnione darmowe żywienie.

Ale "Pomocna dłoń" nie zawęża swojej działalności tylko do terenu Małopolski. Z całego kraju przyjeżdżają do Gnojnika, gdzie mieści się główna siedziba stowarzyszenia, ofiary wypadków samochodowych.

- Zgłaszają się do nas setki poszkodowanych, Kupujemy dla nich sprzęt ortopedyczny i protezy kończyn, opłacamy pobyt w klinikach ortopedycznych i rehabilitacyjnych , zarówno w kraju, jak i za granicą. Wielu naszych podopiecznych korzysta z doskonale wyposażonego ośrodka rehabilitacji, który mieści się w Gnojniku - dodaje Ewa Cierniak-Lambert.

Wielkim przedsięwzięciem stowarzyszenia było założenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej, który ma 45 podopiecznych. W ubiegłym roku rozpoczęła się rozbudowa obiektu, tak więc w niedalekiej przyszłości placówka zwiększy liczbę uczestników. Od lat "Pomocna dłoń" organizuje imprezy integracyjne - spartakiadę osob niepełnosprawnych oraz małopolski turniej kręglarski. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności stowarzyszenie rozdało już ponad 100 ton żywności. W Gnojniku stowarzyszenie utworzyło klub seniora "Wrzos" oraz koło gospodyń wiejskich.

"Pomocna dłoń" jest laureatem nagrody "Kryształy soli" przyznawanej przez marszałka województwa, było wiele listów gratulacyjnych i zawierających podziękowania od władz województwa, powiatu i wielu gmin. Stowarzyszenie otrzymało także wyróżnienie od ministra pracy i polityki społecznej. W 2009 roku prezes Ewa Cierniak-Lambert została laureatem nagrody zarządu województwa małopolskiego "Amicus Hominum".

- Z okazji naszego jubileuszu organizujemy 31 lipca w Gnojniku festyn, na który wszystkich serdecznie zapraszamy. Wspólnie z kołem gospodyń, klubem seniora i WTZ wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Dochód z festynu w całości przeznaczymy na dokończenie rozbudowy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej - zaprasza na imprezę prezes "Pomocnej dłoni".

Zofia Sitarz