Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Dziennik Polski: Inicjatywa "Pomocnej Dłoni"

Ilość miejsc w brzeskich WTZ-ach jest ograniczona, aktualnie w zajęciach przy ulicy Przemysłowej uczestniczy komplet pensjonariuszy. Rodzice tych osób niepełnosprawnych, które mogłyby brać udział w zajęciach brzeskich WTZ-ów, praktycznie nie mają szans na miejsce. Tak się składa, że jeden z inicjatorów założenia brzeskich WTZ-ów, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stanisław Lambert, jest również jednym z założycieli "Pomocnej Dłoni". Widząc i rozumiejąc sytuację ludzi niepełnosprawnych, postanowił podjąć działania mające na celu uruchomienie podobnej placówki w Zawadzie Uszewskiej. Dzisiaj radni powiatowi podejmą uchwałę w tej sprawie - uchwałę o charakterze raczej intencyjnym. Uchwała stanowić ma ścieżkę dla działań zmierzających do utworzenia WTZ-ów. "Pomocna Dłoń" może teraz skuteczniej zabiegać o dofinansowanie tej inwestycji przez instytucje do tego powołane - dotychczasowy brak uchwały w tej sprawie blokował jakiekolwiek kroki. Wniosek w tej sprawie został już złożony w PFRON-ie.

   Założone w Uszwi Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń" już od pewnego czasu czyni starania o uruchomienie w Zawadzie Uszewskiej Warsztatów Terapii Zajęciowej, placówki na wzór podobnego ośrodka działającego w Brzesku, który cieszy się dużym powodzeniem wśród osób niepełnosprawnych.

   Władze powiatu dostrzegają pilną potrzebę utworzenia jeszcze co najmniej jednej placówki tego typu. Wystarczy tylko przeliczyć ilość orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o niepełnosprawności.