Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Dziennik Polski: Z pomocną dłonią

Pomogli tysiącom ludzi z całej Małopolski - dzieciom, osobom ubogim, ofiarom wypadków drogowych. Są organizatorami wielu imprez charytatywnych, lwią część pozyskiwanych środków przeznaczają na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, są założycielami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. 

Za swoją działalność byli już wielokrotnie wyróżniani przez władze województwa małopolskiego oraz przez wiele instytucji. Mowa o stowarzyszeniu "Pomocna dłoń", które w tym roku obchodzić będzie dziesiąte urodziny.

- Idea utworzenia stowarzyszenia, które zajmowałoby się niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym towarzyszyła mi od lat. Dziesięć lat temu, dzięki wsparciu kilku osób, zdecydowałam ostatecznie o jego założeniu. Kiedy już rozpoczęliśmy działalność okazało się, jak wiele jest grup społecznych, które oczekują na pomoc. Dlatego stopniowo poszerzaliśmy pole działań, staramy się, aby nikt nie wyszedł od nas bez wsparcia - mówi prezes stowarzyszenia, Ewa Cierniak-Lambert.

Czytaj więcej: Dziennik Polski: Z pomocną dłonią

Dziennik Polski: Akcja "Pomocnej Dłoni"

Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" organizuje pomoc żywnościową dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W tym roku stowarzyszenie przygotowało paczki żywnościowe dla 102 rodzin. - Pomocą objęliśmy rodziny z gmin: Gnojnik, Iwkowa, Czchów oraz Brzesko. Do części rodzin pomoc trafiła poprzez uczestników WTZ w Zawadzie Uszewskiej. To właśnie "nasi warsztatowcy" zawieźli paczki świąteczne do swoich domów rodzinnych. Mamy świadomość, że nasza pomoc nie zaspokaja wszystkich potrzeb w tym zakresie. Niemniej jednak jest znaczącą w budżetach domowych - mówi prezes "Pomocnej Dłoni", Ewa Cierniak-Lambert. (ZS)

Dziennik Polski: Inicjatywa "Pomocnej Dłoni"

Zielone Ochronki wykroczyły poza granice gminy Gnojnik

Od kilku lat działające w Gnojniku Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" organizuje podczas wakacji sieć półkolonii zwanych umownie Zielonymi Ochronkami. Do tej pory brały w nich udział tylko dzieci z gminy Gnojnik. W tym roku po raz pierwszy udało się rozszerzyć zasięg półkolonii - funkcjonują obecnie na terenie trzech gmin.

Czytaj więcej: Dziennik Polski: Inicjatywa "Pomocnej Dłoni"

Dziennik Polski: Inicjatywa "Pomocnej Dłoni"

Ilość miejsc w brzeskich WTZ-ach jest ograniczona, aktualnie w zajęciach przy ulicy Przemysłowej uczestniczy komplet pensjonariuszy. Rodzice tych osób niepełnosprawnych, które mogłyby brać udział w zajęciach brzeskich WTZ-ów, praktycznie nie mają szans na miejsce. Tak się składa, że jeden z inicjatorów założenia brzeskich WTZ-ów, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Stanisław Lambert, jest również jednym z założycieli "Pomocnej Dłoni". Widząc i rozumiejąc sytuację ludzi niepełnosprawnych, postanowił podjąć działania mające na celu uruchomienie podobnej placówki w Zawadzie Uszewskiej. Dzisiaj radni powiatowi podejmą uchwałę w tej sprawie - uchwałę o charakterze raczej intencyjnym. Uchwała stanowić ma ścieżkę dla działań zmierzających do utworzenia WTZ-ów. "Pomocna Dłoń" może teraz skuteczniej zabiegać o dofinansowanie tej inwestycji przez instytucje do tego powołane - dotychczasowy brak uchwały w tej sprawie blokował jakiekolwiek kroki. Wniosek w tej sprawie został już złożony w PFRON-ie.

Czytaj więcej: Dziennik Polski: Inicjatywa "Pomocnej Dłoni"

Dziennik Polski: "Pomocna dłoń" po raz pierwszy

Na terenie parku w Gnojniku odbyła się pierwsza w tej gminie Spartakiada Integracyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" oraz Gminne Centrum Kultury. W kilkugodzinnych zawodach sportowych wzięły udział osoby niepełnosprawne z gmin Czchów, Iwkowa i Gnojnik.

Działające od kilku lat Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" od początku swojego istnienia nastawione jest na organizowanie akcji na rzecz dzieci z rodzin ubogich oraz osób niepełnosprawnych. Wymyślone rok temu "Zielone Ochronki", czyli półkolonie dla dzieci z rodzin mających kłopoty finansowe, cieszyły się w gminie dużym powodzeniem. Okazale wypadło zakończenie tej akcji - w specjalnym, sierpniowym festynu wzięło udział około 400 osób. Stowarzyszenie czyni starania o utworzenie na terenie gminy Warsztatów Terapii Zajęciowej, na wzór ośrodka działającego już od pewnego czasu w Brzesku. W zabiegach wspomaga ich senator Mieczysław Mietła.

Czytaj więcej: Dziennik Polski: "Pomocna dłoń" po raz pierwszy