Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Pomoc Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych - Przekaż 1% podatku

004a1Od 2003 roku jako stowarzyszenie “Pomocna dłoń” pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom z terenu całej Polski. Poszkodowani lub ich rodziny zwracają się do nas z prośbą o wsparcie, ale niejednokrotnie sami staramy się docierać z pomocą do osób, które utraciły zdrowie w wyniku zdarzeń na drodze, o których dowiadujemy się z telewizji czy gazet. Wśród tych, którym pomogliśmy są mieszkańcy z różnych stron Polski od Sopotu, Gdańska, przez Łódź czy Zgierz, po Nowy i Stary Sącz, Bochnię, Tarnów, Bielsko-Białą , Nowy Targ, Kraków i Brzesko oraz wielu mniejszych miejscowości.

Ponadto niejednokrotnie odpowiadamy na apele różnych fundacji gromadzących środki na rehabilitację i leczenie swoich podopiecznych. Udzieliliśmy wsparcia osobom wskazanym przez Fundację ”Zdążyć z pomocą” i „Słoneczko” . Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych polega głównie na pomocy materialnej np. dopłatach do zakupu sprzętu ortopedycznego, protez, dopłatach do turnusów rehabilitacyjnych, zwrotach pieniędzy za zakup leków i materiałów opatrunkowych. Pomagamy też osieroconym dzieciom w zakupie odzieży, opału czy w opłaceniu mediów. Świadczymy również pomoc psychologiczną mieszkańcom powiatu brzeskiego i ościennych. Dodatkowo finansujemy rehabilitację w domu pacjentów, a także w różnych ośrodkach rehabilitacyjnych między innymi w Niemczech i Moskwie. Od 2006 roku pokrywamy koszty rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji w Gnojniku.
Od 2012 roku również współfinansujemy turnusy rehabilitacyjne i pobyty rehabilitacyjne osób poszkodowanych w wypadkach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym EWA w Gnojniku. /www.nzozgnojnik.pl/ .

204bP1050688P1050691P1050692

Często nie znamy osobiście osób, którym pomagamy. Korespondujemy, kontaktujemy się telefonicznie czy przy pomocy poczty elektronicznej. Z każdego sukcesu rehabilitacji bardzo się cieszymy. Otrzymujemy niejednokrotnie zdjęcia, wiele podziękowań, życzeń z okazji świąt…. Bardzo często z tymi osobami utrzymujemy dłuższy kontakt czy to listowny, czy e-mailowy. Osoby te lub ich rodziny dzielą się z nami swoimi radościami, śledzimy ich losy, postępy w rehabilitacji. W październiku 2012 roku Prezes Stowarzyszenia odwiedziła podopiecznych mieszkających w okolicach Bielska Białej.
Do końca 2011 roku pomagaliśmy bardzo wielu osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom dzięki temu, że nasze Stowarzyszenie otrzymywało pieniądze z tytułu nawiązek zasądzanych od skazanych, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu. Egzekwowane zasądzone środki w całości były przeznaczane na pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Dzięki tym środkom, a było to około 400 tys. zł pomogliśmy kilkuset osobom. Dodatkowo na pomoc materialną i rehabilitację poszkodowanych przeznaczamy pieniądze jakie otrzymujemy z wpłat z 1% podatku dochodowego. www.pomocnadlon.org.pl
W związku z utworzeniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości centralnego funduszu, skazani wpłacają zasądzone nawiązki na konto Ministerstwa, sytuacja naszego Stowarzyszenia też uległa zmianie. Obecnie środki , które przeznaczamy na pomoc i rehabilitację osób poszkodowanych pochodzą z 1% podatku dochodowego, jaki otrzymujemy będąc organizacją OPP.    

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" KRS 0000030427