Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Projekt „Wyrównać szanse –warsztaty aktywizujące dla kobiet „ 2008 rok

 

 

P1000441Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy. W projekcie uczestniczyło 20 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Gnojnik w wieku 25-40 lat. Zajęcia odbywały się 2 razy w tyg po 3 godz. W programie były zajęcia z psychologiem ,trening interpersonalny , spotkania z doradcami zawodowymi i zajęcia z informatykiem.

P1000429P1000643P1000662P1000663P1000670P1000688P1000751P1000757