Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Projekt „koło Gospodyń Wiejskich – szansa edukacyjna i społeczna „ 2010 rok

 

 

Realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ; Działanie 9.5 –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich W warsztatach uczestniczyło 20 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Gnojnik wieku ponad 18 lat. Prowadzone były zajęcia z psychoedukacji i treningu interpersonalnego elementami doradztwa zawodowego , zajęcia z informatykiem oraz kurs pieczenia ciast na każdą okazję.. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny w salach wykładowych Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku . Efektem projektu było utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich