Dołącz na facebook'u
STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU
Nr KRS 0000030427
Stowarzyszenie na rzecz pomocy potrzebującym
i zapobiegania patologiom społecznym

"POMOCNA DŁOŃ"
Jak możesz pomóc
Podaruj 1% swojego podatku
Wesprzyj wyślij sms-a

Projekt „Wspólnie z EFS pokonamy bariery – warsztaty psychologiczne „ 2005-2006 rok

2Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Polegał na prowadzeniu warsztatów z zakresu psychoedukacji i treningu interpersonalnego dla osób niepełnosprawnych. W projekcie uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego. Szkolenie wymagało od uczestników sporej aktywności. Przez rok spotykali się 3 razy w tygodniu. Stowarzyszenie podejmuje coraz ambitniejsze zadania. Tym razem jako pierwsza organizacja pozarządowa ,której siedziba mieści się na wsi realizowaliśmy projekt finansowany z EFS. Projekt realizowany był od 1.10.2005 do 31.12.2006.